Monday, February 6, 2012

4 Ciri Orang Bahagia, Dan 4,4,4 Lainya

Sahabat, dalam kitab Nashoihul ‘Ibad karya Ibnu Hajar Al-Asqolani ada 4 Tanda Orang Bahagia, 4 Tanda Orang Celaka, 4  Hal Menyebabkan Hati Menjadi Gelap dan 4 Hal yang Dapat Menerangi Hati, Yuk kita Lihat disini :

4 Tanda orang Bahagia
1.       Suka mengingat –ingat dosa yang telah lalu.
2.       Suka melupakan kebaikan yang telah lalu
3.       Dalam urusan agama melihat kepada orag yang lebih tinggi.
4.       Dalam urusan dunia suka melihat kepada orang – orang yang lebih rendah.
4 Tanda Orang Celaka.
1.       Suka melupakan dosa dosa yang telah lalu, padahal dosa – dosa itu tersimpan disisi Allah.
2.       Suka membangga-banggakan kebaikan yang telah lalu, padahal ia tidak tahu apakah kebaikannya itu diterima atau tidak.
3.       Dalam urusan dunia ia suka melihat kepada yang lebih tinggi.
4.       Dalam Urusan agama ia suka melihat kepada orang yang lebih rendah. Allah berfirman “ Aku menghendakinya (agar tidak mencintai duniadan memberikan pertolongan kepadanya dengan taat),tetapi ia tidak melakukannya, maka aku tinggalkan dia (tidak memberi pertolongan)”.
4 Hal Menyebabkan Hati Menjadi Gelap
1.       Perut yang terlalu kenyang.
2.       Berteman dengan orang zhalim
3.       Suka melupakan dosa
4.       Banyak berkhayal
4 Hal Yang Dapat Menerangi Hati.
1.       Peru yang lapar, karena dapat mendorong untuk bangun malam dan menimbulkan rasa takut kepada Allah SWT.
2.       Berteman dengan orang – orang sholeh
3.       Memelihara dosa yang telah lampau.
4.       Tidak banyak khayalan.

Sumber

No comments:

Post a Comment

Random Post